หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 1-2 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
2 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ใต้ถุนทิศตะวันออก 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00 ประกอบหุ่นยนต์
3 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ใต้ถุนทิศตะวันออก 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00 ประกอบหุ่นยนต์
4 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 3-4 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
5 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ใต้ถุนทิศตะวันตก 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00 ประกอบหุ่นยนต์
6 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
7 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 10 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
8 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 10 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
9 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ใต้ถุนทิศตะวันออก 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00 แข่งขัน
10 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
11 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ใต้ถุนทิศตะวันออก 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00 แข่งขัน
12 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 11-12 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
13 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 11-12 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
14 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 5 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
15 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
16 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
17 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
18 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 6 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
19 000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
20 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
21 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 7-8 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
22 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 7-8 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
23 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 7-9 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
24 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 10-12 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
25 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 15-16 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
26 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
27 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 15-16 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
28 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
29 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 17-18 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
30 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 17-18 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
31 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 13-14 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
32 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
33 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 13-14 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
34 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
35 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
-
-
36 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
-
-
37 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
38 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]