หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000021 โรงเรียนนาสีนวล 7 16 11
2 000008 โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 28 55 28
3 000007 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 74 138 103
4 000015 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 62 141 94
5 000011 โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 18 36 25
6 000014 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 39 74 52
7 000006 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 45 92 71
8 000005 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 83 206 130
9 000003 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 118 406 171
10 000019 โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 33 60 48
11 000004 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 65 130 84
12 000016 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 38 81 61
13 000020 โรงเรียนวาริชวิทยา 40 143 61
14 000002 โรงเรียนสว่างแดนดิน 93 256 127
15 000018 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 59 162 81
16 000010 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 62 186 81
17 000017 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 52 99 78
18 000001 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร 32 113 43
19 000009 โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 23 49 34
20 000012 โรงเรียนแวงพิทยาคม 63 159 81
21 000013 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 62 120 79
22 000023 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 48 100 56
23 000022 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 27 51 33
24 000025 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 16 28 19
25 000024 โรงเรียนเมธาศึกษา 21 59 27
26 000026 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร 45 90 70
รวม 1253 3050 1748
4798

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]