หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223-226 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223-226 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สืบค้น 1 3 ต.ค. 2555 09.00-15.00
-
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สืบค้น 1 4 ต.ค. 2555 09.00-15.00
-
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 4 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]