หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 93 76 90.48% 5 5.95% 2 2.38% 1 1.19% 84
2 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 108 71 68.27% 24 23.08% 4 3.85% 5 4.81% 104
3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 119 71 71.72% 18 18.18% 5 5.05% 5 5.05% 99
4 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 86 44 59.46% 19 25.68% 5 6.76% 6 8.11% 74
5 โรงเรียนร่มเกล้า 83 43 60.56% 19 26.76% 4 5.63% 5 7.04% 71
6 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 90 42 53.16% 18 22.78% 8 10.13% 11 13.92% 79
7 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 77 39 60% 14 21.54% 9 13.85% 3 4.62% 65
8 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 62 28 53.85% 10 19.23% 8 15.38% 6 11.54% 52
9 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 50 26 55.32% 8 17.02% 5 10.64% 8 17.02% 47
10 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 82 23 38.98% 20 33.9% 9 15.25% 7 11.86% 59
11 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 61 22 44% 14 28% 6 12% 8 16% 50
12 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 58 16 34.04% 16 34.04% 7 14.89% 8 17.02% 47
13 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 44 15 44.12% 13 38.24% 4 11.76% 2 5.88% 34
14 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 46 15 62.5% 5 20.83% 1 4.17% 3 12.5% 24
15 โรงเรียนโพนพิทยาคม 59 12 32.43% 16 43.24% 6 16.22% 3 8.11% 37
16 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 30 11 45.83% 5 20.83% 2 8.33% 6 25% 24
17 โรงเรียนนิรมลวิทยา 30 10 41.67% 7 29.17% 4 16.67% 3 12.5% 24
18 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 31 9 32.14% 11 39.29% 3 10.71% 5 17.86% 28
19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 43 8 34.78% 9 39.13% 3 13.04% 3 13.04% 23
20 โรงเรียนบ้านโพนแพง 25 4 22.22% 9 50% 3 16.67% 2 11.11% 18
21 โรงเรียนสกลทวาปี 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
22 โรงเรียนศรีสกลกิจการกุศลวัดศรีสุมังคล์ 7 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]