หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 121 112 95.73% 3 2.56% 2 1.71% 0 0% 117
2 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 86 68 83.95% 9 11.11% 2 2.47% 2 2.47% 81
3 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 88 63 76.83% 14 17.07% 3 3.66% 2 2.44% 82
4 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 62 41 70.69% 14 24.14% 2 3.45% 1 1.72% 58
5 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 65 39 72.22% 4 7.41% 6 11.11% 5 9.26% 54
6 โรงเรียนเสลภูมิ 76 37 60.66% 17 27.87% 3 4.92% 4 6.56% 61
7 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 66 36 61.02% 13 22.03% 5 8.47% 5 8.47% 59
8 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 65 36 65.45% 12 21.82% 4 7.27% 3 5.45% 55
9 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 54 32 68.09% 7 14.89% 3 6.38% 5 10.64% 47
10 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 60 30 61.22% 12 24.49% 3 6.12% 4 8.16% 49
11 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 51 26 57.78% 8 17.78% 10 22.22% 1 2.22% 45
12 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 52 23 53.49% 9 20.93% 9 20.93% 2 4.65% 43
13 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 44 21 56.76% 9 24.32% 4 10.81% 3 8.11% 37
14 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 50 16 45.71% 11 31.43% 6 17.14% 2 5.71% 35
15 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 39 16 50% 8 25% 5 15.63% 3 9.38% 32
16 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 44 15 38.46% 11 28.21% 7 17.95% 6 15.38% 39
17 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 40 13 43.33% 8 26.67% 5 16.67% 4 13.33% 30
18 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 32 10 58.82% 3 17.65% 3 17.65% 1 5.88% 17
19 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 30 9 47.37% 4 21.05% 3 15.79% 3 15.79% 19
20 โรงเรียนอนุบาลจารุณี 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
21 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 22 4 25% 5 31.25% 5 31.25% 2 12.5% 16
22 โรงเรียนอนุบาลบุญทวี 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ผู้ดูแลระบบครูกฤติยา พลหาญ ร.ร.ผาน้ำทิพย์วิทยา 0849533738 [email protected]
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 [email protected] โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]