หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000014 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 44 77 52
2 000006 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 54 97 59
3 000016 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 50 106 69
4 000001 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 40 67 56
5 000004 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 60 97 79
6 000017 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 44 102 69
7 000010 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 88 319 161
8 000009 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 65 159 104
9 000018 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 62 178 103
10 000013 โรงเรียนเสลภูมิ 76 172 108
11 000012 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 86 271 133
12 000005 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 30 76 48
13 000008 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 51 108 79
14 000015 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 52 93 79
15 000007 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 32 62 42
16 000011 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 39 67 52
17 000002 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 121 311 193
18 000003 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 65 165 105
19 000022 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา 0 0 0
20 000019 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 66 153 106
21 000021 โรงเรียนอนุบาลจารุณี 8 43 17
22 000023 โรงเรียนอนุบาลบุญทวี 6 13 6
23 000020 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 22 38 31
รวม 1161 2774 1751
4525

ผู้ดูแลระบบครูกฤติยา พลหาญ ร.ร.ผาน้ำทิพย์วิทยา 0849533738 [email protected]
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 [email protected] โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]