หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
กลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27
ระหว่าง วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง 423 29 ต.ค. 2555 09.00-11.00
-
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง 424 29 ต.ค. 2555 09.00-11.00
-
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง 421-422 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง 421-422 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ใต้ถุนอาคาร4 ห้อง ห้อง resource 29 ต.ค. 2555 09.00-11.30
-
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ใต้ถุนอาคาร4 ห้อง ห้อง resource 29 ต.ค. 2555 09.00-11.30
-
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง 432 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง 433 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-


ผู้ดูแลระบบครูกฤติยา พลหาญ ร.ร.ผาน้ำทิพย์วิทยา 0849533738 [email protected]
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 [email protected] โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]