หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
กลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27
ระหว่าง วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สวนหน้าห้องแนะแนว 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สวนหน้าห้องแนะแนว 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
3 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องสมุด 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
4 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องสมุด 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
5 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องแนะแนว อาคาร 3 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
6 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องแนะแนว อาคาร 3 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
7 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องสมุด 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
8 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องสมุด 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
-
9 000330 Cross word ม.1-ม.3
-
-
10 000331 Cross word ม.4-ม.6
-
-
11 000332 A Math ม.1-ม.3
-
-
12 000333 A Math ม.4-ม.6
-
-
13 000334 คำคม ม.1-ม.3
-
-
14 000335 คำคม ม.4-ม.6
-
-
15 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3
-
-
16 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6
-
-


ผู้ดูแลระบบครูกฤติยา พลหาญ ร.ร.ผาน้ำทิพย์วิทยา 0849533738 [email protected]
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 [email protected] โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]