หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกะทู้วิทยา อาคาร 4 กัลปพฤกษ์ ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ชั้นล่างอาคาร 4 (ล็อคที่ 1) 19 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกะทู้วิทยา อาคาร 4 กัลปพฤกษ์ ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ชั้นล่างอาคาร 4 (ล็อคที่ 1) 20 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกะทู้วิทยา จามจุรี ห้อง ลานอเนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกะทู้วิทยา จามจุรี ห้อง ลานอเนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนกะทู้วิทยา อาคาร 2 แสงจันทร์ ห้อง ห้องโสตฯ 19 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนกะทู้วิทยา ไทรย้อย ห้อง หอประชุม 19 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนกะทู้วิทยา จามจุรี ห้อง ลานอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกะทู้วิทยา อาคาร 4 กัลปพฤกษ์ ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ชั้นล่างอาคาร 4 (ล็อคที่ 3) 19 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกะทู้วิทยา อาคาร 4 กัลปพฤกษ์ ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ชั้นล่างอาคาร 4 (ล็อคที่ 3) 20 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกะทู้วิทยา อาคาร 4 กัลปพฤกษ์ ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ชั้นล่างอาคาร 4 (ล็อคที่ 2) 19 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกะทู้วิทยา อาคาร 4 กัลปพฤกษ์ ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ชั้นล่างอาคาร 4 (ล็อคที่ 2) 20 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนกะทู้วิทยา ห้องสังคมศึกษาอาคาร 1 ห้อง 111 20 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]