เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับชาติ
สรุปตัวแทนแยกตามเขตพื้นที่
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
OBEC AWARDS เล่มที่ ๑
OBEC AWARDS เล่มที่ ๒
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทเขตพื้นที่การศึกษา
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
19 ธ.ค. 2555
20 ธ.ค. 2555
21 ธ.ค. 2555
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
   
    ประชาสัมพันธ์  ดูรายละเอียดที่ pkt62.net  
    หัวข้อสุนทรพจน์  ของ โรงเรียนเมืองถลาง ระดับ ม.1-ม.3
            เยาวชนไทย    ก้าวไกลสู่สากล

  หัวข้อสุนทรพจน์ ของโรงเรียนเมืองถลาง ระดับ ม.4-ม.6
            เยาวชนไทย  หัวใจอาเซียน  เพียรสู่สากล  บนฐานคิด  เศรษฐกิจพอเพียง
 
  ให้โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน และครูผู้สอนได้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป (หากพิมพ์ก่อน บัตรประจำตัวไม่สมบูรณ์)

สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภายในวันที่ 22 พ.ย. 55 เวลา 16.30 น. (โรงงานผลิตไม่ทัน)
 
  โรงเรียนให้ขอรับ username และ password ได้ที่ สพป.และ สพม.ที่สังกัด  
  กำหนดการดำเนินงานโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้่งที่ 62

    1 - 9  พ.ย. 55     บันทึกตารางการแข่งขัน

  1 - 30  พ.ย. 55     สพป.ลงทะเบียนเป็นตัวแทนโรงเรียน และส่ง username ให้โรงเรียน

  1 - 30 พ.ย. 55      โรงเรียนลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้สอน

        1  ธ.ค. 55       ปิดการลงทะเบียน

   1 - 3  ธ.ค. 55       สพป. สพม.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการลงทะเบียน

   4 - 5  ธ.ค. 55       ยืนยันข้อมูล

   6  ธ.ค. 55 เป็นต้นไป     โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ครูผู้สอน และกรรมการ

 
  ขอให้ทุกเขตพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล รายการที่ส่งมากกว่า 1 โรงเรียน โดยเข้าระบบเขต แล้วไปที่เมนู "รายการที่ส่งมากกว่า 1 โรงเรียน" ถ้าพบรายการใดมีตัวแทนมากกว่า 1 โรงเรียน (จะขึ้นตัวสีแดง) ให้ลบทีมของโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นตัวแทนออก  
  ขอให้ทุกเขตพื้นที่ ส่งรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ให้กับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของเขต เพื่อเข้าระบบพิมพ์บัตรประจำตัว โดยเข้าระบบเขต แล้วไปที่เมนู "พิมพ์ Username Password" แล้วส่งให้โรงเรียนทาง E-Office ของเขต โดยส่งเป็นรายโรงเรียน  
    โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันของจังหวัดพังงา ติดต่อขอรับ username และ password จาก อ.ถาวร  เวชจันทร์ 0866918508
  โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันของจังหวัดระนอง ติดต่อขอรับ username และ password จาก อ.สุทัศน์ ลักษณะวิลาศ  0856945342
  โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันของจังหวัดภูเก็ต  ติดต่อขอรับ username และ password จาก อ.ธรรมนูญ  แสวงวิทย์  0819094377
 
      สพป.ภูเก็ต กำหนดเชิญ ผอ.สพป. ผอ.สพม. , เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดการประกวดแข่งขัน และเจ้าหน้าที่จัดงานนิทรรศการ สำหรับภาคใต้ รวมเขตละ 3 คน ในวันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 55 เวลา 13.00 น. ณ ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต  

       ตารางการแข่งขัน  ออกแล้ว แต่ยังไม่ครบทุกกิจกรรม จะแล้วเสร็จภายในวันที่  9 พ.ย. 55

 

        สพม. ขอรับ username ได้ที่ e-mail : [email protected]

 
   

          จำหน่ายของที่ระลึก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 62 จังหวัดภูเก็ต เป็นเหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง ภูเก็ต จำนวน 1,500 ชุด ในราคาชุดละ 500 บาท ประกอบด้วย เหรียญหลวงพ่อแช่มแบบใบขี้เหล็ก รุ่น 104 ปี วัดฉลอง และแหนบหลวงพ่อแช่ม รุ่น 104 ปี  สอบถามและเช่าได้ที่   คุณอรสา อุราพรรณอนันต์  โทร. 081-0894106     คุณสุจิตรา  วงศ์ทวีพิทยากุล  โทร. 086-9461179 ,   076-211591 ต่อ 17 - 18

 
  เขตพื้นที่ ที่ใช้โปรแกรมศิลปหัตกรรมนักเรียนของ สพฐ.ระดับจังหวัด ที่แข่งขันเสร็จแล้ว ต้องการนำข้อมูลนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ เข้าสู่โปรแกรมระดับภาค โปรดแจ้ง ครูไพศาล ชนะกุล e-mail : [email protected] ทาง ทีมงานจะนำเข้าตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป โดยแจ้งโรงเรียนให้เข้าไปตรวจสอบรายชื่อ นักเรียนและครู ได้โดยใช้ Username Password เดิม  
  สพม.ที่รับ username และ password แล้ว สามารถจัดการโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน   และลงทะเบียนโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันแต่ละกิจกรรมได้เลย   
 

 
  ตารางการแข่งขัน อยู่ระหว่างดำเนินการ

ให้ สพม. ที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต ติดต่อขอรับ username เข้า ระบบ ได้ที่  076 - 211591 ต่อ 22 ,23  หรือ  089 - 4697923

ระหว่างวันที่  15 - 25 ตุลาคม 2555

 
 

ติดต่อสอบถาม

  การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ 62  ติดต่อ กลุ่มนิเทศฯ โทร. 089-7291004 หรือ 076-213438  หรือ 076-215853

งานประสานงาน ติดต่อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 081-3976400 หรือ 089-7258644 หรือ 076-211591 ต่อ 17

 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 04:44 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนเขตพื้นที่ 31
จำนวนโรงเรียน 370
จำนวนทีม 4,039
จำนวนนักเรียน 12,224
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 6,163
จำนวนกรรมการ 1,162
ครู+นักเรียน 18,387
ครู+นักเรียน+กรรมการ 19,549
ประกาศผลแล้ว 222/290 (76.55%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ