หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวาปีปทุม 139 124 92.54% 8 5.97% 1 0.75% 1 0.75% 134
2 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 117 92 83.64% 11 10% 5 4.55% 2 1.82% 110
3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 103 76 78.35% 13 13.4% 4 4.12% 4 4.12% 97
4 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 111 69 69.7% 22 22.22% 4 4.04% 4 4.04% 99
5 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 72 41 65.08% 12 19.05% 5 7.94% 5 7.94% 63
6 โรงเรียนประชาพัฒนา 84 37 57.81% 16 25% 4 6.25% 7 10.94% 64
7 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 56 32 58.18% 12 21.82% 2 3.64% 9 16.36% 55
8 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 61 29 55.77% 11 21.15% 6 11.54% 6 11.54% 52
9 โรงเรียนนาภูพิทยาคม 63 26 45.61% 21 36.84% 7 12.28% 3 5.26% 57
10 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 59 25 52.08% 13 27.08% 3 6.25% 7 14.58% 48
11 โรงเรียนพระกุมาร 34 19 55.88% 10 29.41% 3 8.82% 2 5.88% 34
12 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 21 6 35.29% 6 35.29% 1 5.88% 4 23.53% 17
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 13 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
14 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 17 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]