หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000014 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 13 28 22
2 000006 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 61 196 104
3 000004 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 56 114 84
4 000005 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 111 332 171
5 000010 โรงเรียนนาภูพิทยาคม 63 129 77
6 000002 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 103 324 178
7 000003 โรงเรียนประชาพัฒนา 84 173 120
8 000008 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 59 134 86
9 000007 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 117 314 172
10 000009 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 72 145 104
11 000001 โรงเรียนวาปีปทุม 139 506 231
12 000013 โรงเรียนพระกุมาร 34 58 50
13 000011 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 17 36 17
14 000012 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 21 39 26
รวม 950 2528 1442
3970

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]