หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา มหาสารคาม กลุ่ม 2 ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอุตสาหกรรม 13 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
2 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
3 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
4 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอุตสาหกรรม 13 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
5 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง TOT 13 ก.ย. 2555 09.00-14.00
-
6 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
7 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
8 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
9 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
10 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 2 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
11 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอุตสาหกรรม(ไฟฟ้า) 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
12 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
13 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
14 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 1 13 ก.ย. 2555 09.00-14.00
-
15 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
16 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
17 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 1 13 ก.ย. 2555 09.00-14.00
-
18 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
19 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 2 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
20 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
21 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
22 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
23 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง TOT 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
24 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
25 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
26 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง TOT 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
27 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
28 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
29 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
30 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 1 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
31 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
32 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 1 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
33 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 3 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
34 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 3 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
35 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง Resource Center 14 ก.ย. 2555 09.00-14.00
-
36 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 2 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]