หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา มหาสารคาม กลุ่ม 2 ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีข้างอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีข้างอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารชั่วคราว (B1) 13 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารชั่วคราว (B1) 14 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม ศูนย์สังคม 1 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์สังคมฯ 1 14 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีอาคารเอนกประสงค์ 13 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีอาคารอเนกประสงค์ 13 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีข้างอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีข้างอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม (528) 13 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม (528) 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม (528) 14 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]