หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา มหาสารคาม กลุ่ม 2 ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม ศาลาแปดเหลี่ยม 13 ก.ย. 2555 08.30.-12.00
-
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม สนามเปตอง 13 ก.ย. 2555 08.30-12.00
-
3 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 316 13 ก.ย. 2555 08.30-12.00
-
4 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416,417 13 ก.ย. 2555 08.30-12.00
-
5 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416,417 13 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
6 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง สมุดโรงรียน 13 ก.ย. 2555 09.00-15.00
-
7 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง สมุดโรงรียน 13 ก.ย. 2555 09.00-15.00
-
8 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 322 13 ก.ย. 2555 08.30-16.30 ขอให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละโรงเรียนนำอุปกรณ์การแข่งขันมาในวันแข่งขันด้วย
9 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 322 13 ก.ย. 2555 08.30-16.30 ขอให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละโรงเรียนนำอุปกรณ์การแข่งขันมาในวันแข่งขันด้วย
10 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 711 14 ก.ย. 2555 09.00 น. เป็นต้นไป
-
11 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 712 14 ก.ย. 2555 09.00 น. เป็นต้นไป
-
12 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ห้อง พิลาสปทุมมาลย์ 14 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
13 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ห้อง พิลาสปทุมมาลย์ 14 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
14 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
15 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]