หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 131 98 83.76% 8 6.84% 5 4.27% 6 5.13% 117
2 โรงเรียนผดุงนารี 124 95 81.9% 10 8.62% 7 6.03% 4 3.45% 116
3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 105 90 93.75% 3 3.13% 1 1.04% 2 2.08% 96
4 โรงเรียนบรบือ 94 71 79.78% 7 7.87% 4 4.49% 7 7.87% 89
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 60 29 63.04% 5 10.87% 8 17.39% 4 8.7% 46
6 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 56 28 59.57% 5 10.64% 4 8.51% 10 21.28% 47
7 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 63 25 43.86% 18 31.58% 6 10.53% 8 14.04% 57
8 โรงเรียนกันทรวิชัย 38 15 45.45% 5 15.15% 4 12.12% 9 27.27% 33
9 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 30 15 53.57% 3 10.71% 4 14.29% 6 21.43% 28
10 โรงเรียนยางวิทยาคม 35 14 56% 5 20% 3 12% 3 12% 25
11 โรงเรียนโนนราษีวิทยา 28 12 46.15% 5 19.23% 2 7.69% 7 26.92% 26
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 20 12 66.67% 4 22.22% 1 5.56% 1 5.56% 18
13 โรงเรียนมหาวิชานุกูล 42 11 34.38% 5 15.63% 9 28.13% 7 21.88% 32
14 โรงเรียนมิตรภาพ 38 10 31.25% 8 25% 5 15.63% 9 28.13% 32
15 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
16 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 19 7 38.89% 5 27.78% 3 16.67% 3 16.67% 18
17 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 27 6 40% 4 26.67% 1 6.67% 4 26.67% 15
18 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 14 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
19 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 36 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 9
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]