หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000013 โรงเรียนกันทรวิชัย 38 65 47
2 000001 โรงเรียนบรบือ 94 275 136
3 000002 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 131 439 191
4 000007 โรงเรียนผดุงนารี 124 336 165
5 000009 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 63 101 63
6 000008 โรงเรียนมหาวิชานุกูล 42 97 48
7 000018 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 19 43 33
8 000011 โรงเรียนมิตรภาพ 38 81 43
9 000015 โรงเรียนยางวิทยาคม 35 103 46
10 000017 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 20 24 20
11 000016 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 60 130 77
12 000006 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 105 255 134
13 000003 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 11 37 14
14 000012 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 27 39 31
15 000014 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 30 64 40
16 000010 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 36 76 28
17 000005 โรงเรียนโนนราษีวิทยา 28 55 42
18 000004 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 56 108 84
19 000019 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 14 25 17
รวม 971 2353 1259
3612

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]