หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หน้าเสาธง ห้อง หน้าเสาธง 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
2 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
3 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
4 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
5 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]