หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-mkm1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

 

000007 กิจกรรมท้องถิ่น

1.  000616 การแข่งขันวงโปงลาง ม.1-ม.6 2.  000617 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
3.  000618 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (พิณ) ม.1-ม.6 4.  000621 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (แคน) ม.1-ม.6
5.  000622 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (โหวด) ม.1-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]