หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000975 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 51 182 91
2 000976 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1 1 1
3 000977 โรงเรียนทรายทองวิทยา 4 11 5
4 000978 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 2 5 4
5 000979 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 32 90 43
6 000980 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 28 141 55
7 000982 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 34 138 66
8 000983 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 6 8 8
9 000984 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1 1 1
10 000985 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 8 12 11
11 000986 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1 3 2
12 000987 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 3 3 3
13 000988 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 3 7 4
14 000989 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1 3 2
15 000990 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 2 4 4
16 000991 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 3 9 6
17 000981 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 3 8 5
รวม 183 626 311
937

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]