หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 6]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนจอมทอง 138 104 82.54% 19 15.08% 2 1.59% 1 0.79% 126
2 โรงเรียนแม่แจ่ม 116 95 84.82% 12 10.71% 3 2.68% 2 1.79% 112
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 64 32 61.54% 13 25% 3 5.77% 4 7.69% 52
4 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 24 12 57.14% 6 28.57% 2 9.52% 1 4.76% 21
5 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 29 9 47.37% 3 15.79% 3 15.79% 4 21.05% 19
6 โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา 31 5 21.74% 8 34.78% 4 17.39% 6 26.09% 23
7 โรงเรียนวัดพุทธนิมิตรวิทยา 14 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 12
8 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
9 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สาขากัลยาณิวัฒนา 12 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
10 โรงเรียนณัทชวิทย์ 6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]