หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000006 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 7 17 10
2 000007 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 24 39 34
3 000004 โรงเรียนจอมทอง 138 368 207
4 000009 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สาขากัลยาณิวัฒนา 12 18 15
5 000002 โรงเรียนแม่แจ่ม 116 350 183
6 000011 โรงเรียนณัทชวิทย์ 6 0 0
7 000008 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 29 59 41
8 000003 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 0 0 0
9 000010 โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา 31 56 42
10 000012 โรงเรียนวัดพุทธนิมิตรวิทยา 14 32 22
11 000005 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 64 155 65
รวม 441 1094 619
1713

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]