หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 97 60 68.97% 13 14.94% 9 10.34% 5 5.75% 87
2 โรงเรียนรังษีวิทยา 78 51 68.92% 15 20.27% 7 9.46% 1 1.35% 74
3 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 90 46 57.5% 16 20% 8 10% 10 12.5% 80
4 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 77 43 57.33% 19 25.33% 7 9.33% 6 8% 75
5 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 66 42 71.19% 3 5.08% 4 6.78% 10 16.95% 59
6 โรงเรียนไชยปราการ 72 37 56.06% 14 21.21% 6 9.09% 9 13.64% 66
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 80 37 60.66% 6 9.84% 6 9.84% 12 19.67% 61
8 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 57 30 53.57% 17 30.36% 3 5.36% 6 10.71% 56
9 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 49 24 54.55% 8 18.18% 7 15.91% 5 11.36% 44
10 โรงเรียนฉือจี้ 59 22 40.74% 18 33.33% 7 12.96% 7 12.96% 54
11 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 25 16 69.57% 2 8.7% 4 17.39% 1 4.35% 23
12 โรงเรียนศีลรวี 38 13 37.14% 10 28.57% 5 14.29% 7 20% 35
13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 28 12 48% 5 20% 5 20% 3 12% 25
14 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 27 10 38.46% 11 42.31% 1 3.85% 4 15.38% 26
15 โรงเรียนสายอักษร 24 10 43.48% 7 30.43% 3 13.04% 3 13.04% 23
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]