หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000010 โรงเรียนฉือจี้ 59 113 72
2 000014 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 25 45 25
3 000011 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 97 187 137
4 000012 โรงเรียนรังษีวิทยา 78 177 78
5 000013 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 90 201 91
6 000009 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 80 238 99
7 000015 โรงเรียนศีลรวี 38 65 37
8 000007 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 28 71 28
9 000017 โรงเรียนสายอักษร 24 44 26
10 000020 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 49 110 75
11 000018 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 27 46 36
12 000004 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 77 211 84
13 000005 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 57 111 58
14 000008 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 66 122 69
15 000003 โรงเรียนไชยปราการ 72 179 82
รวม 867 1920 997
2917

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]