หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 122 74 61.16% 26 21.49% 10 8.26% 11 9.09% 121
2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 97 70 74.47% 14 14.89% 5 5.32% 5 5.32% 94
3 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 90 57 64.77% 17 19.32% 8 9.09% 6 6.82% 88
4 โรงเรียนแม่แตง 73 33 47.83% 15 21.74% 9 13.04% 12 17.39% 69
5 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 69 31 46.97% 15 22.73% 8 12.12% 12 18.18% 66
6 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 70 23 34.33% 23 34.33% 8 11.94% 13 19.4% 67
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 53 19 40.43% 6 12.77% 11 23.4% 11 23.4% 47
8 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 39 15 38.46% 12 30.77% 4 10.26% 8 20.51% 39
9 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 50 12 26.67% 12 26.67% 7 15.56% 14 31.11% 45
10 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา 53 8 16% 14 28% 14 28% 14 28% 50
11 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 47 6 15% 15 37.5% 8 20% 11 27.5% 40
12 โรงเรียนพงษ์พิกุล เชียงใหม่ 10 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 22 2 9.52% 4 19.05% 4 19.05% 11 52.38% 21
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]