หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000002 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 97 195 129
2 000001 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 90 219 104
3 000009 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 70 112 75
4 000008 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 122 286 148
5 000007 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 50 93 57
6 000003 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 69 150 80
7 000004 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 47 92 50
8 000005 โรงเรียนแม่แตง 73 204 92
9 000010 โรงเรียนพงษ์พิกุล เชียงใหม่ 10 12 11
10 000011 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 39 75 53
11 000014 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 22 36 21
12 000015 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา 53 93 72
13 000016 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 53 86 57
รวม 795 1653 949
2602

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]