เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
OBEC AWARDS เล่มที่ ๑
OBEC AWARDS เล่มที่ ๒
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
12 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
แจ้งประชาสัมพันธ์การแก้ไขรายชื่อ
หากโรงเรียนใดที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานวิชาการแล้วรายชื่อนักเรียน,ครู ผิดให้โทรแจ้งที่ ๐๘๙-๙๖๐๙๗๒๕ เพื่อจะเปิดระบบให้ท่านเข้าไปแก้ไขรายชื่อในโปรแกรมก่อน สพป.ตาก เขต ๒ จะประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการแข่งขันงานวิชาการ สพป.ตาก เขต ๒
วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 16:05 น.
แจ้งประกาศผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการ
ารประกาศผลทางหน้าเว็บไซต์เป็นการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ หากต้องการทราบผลที่เป็นทางการ และพิมพ์เกียรติบัตร ให้รอประกาศจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการแข่งขันงานวิชาการ สพป.ตาก เขต ๒
วันเสาร์ ที่ 06 ตุลาคม 2555 เวลา 10:57 น.
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้าแข่งขัน
หากโรงเรียนใดที่เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันแล้วลงทะเบียนไม่ทันหรือมีปัญหาในการลงทะเบียนให้ลงทะเบียน ณ ที่ทำการการแข่ง
วันศุกร์ ที่ 05 ตุลาคม 2555 เวลา 20:14 น.
ประกาศแจ้งขยายเวลาการลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน

แจ้งขยายระยะเวลาแก้ไข เพิ่มเติม การลงทะเบียนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนที่จะเข้าแข่งขัน
เป็นวัน พฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2555 เวลา 12.00 น.

วันพุธ ที่ 03 ตุลาคม 2555 เวลา 17:36 น.
ประชาสัมพันธ์แผนผังสถานที่แข่งขัน
แผนผังสถานที่แข่งขัน
วันอังคาร ที่ 02 ตุลาคม 2555 เวลา 09:35 น.
ประกาศเพิ่มเติมรายละเอียดการแข่งขัน
แก้ไข เพิ่มเติมเกณฑ์รายละเอียดการแข่งขันบางรายการ อ่านรายละเอียด
วันอังคาร ที่ 02 ตุลาคม 2555 เวลา 08:56 น.
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงการแข่งขันประเภทเครื่องร่อน
การแข่งขันเครื่องร่อน ระดับประถมศึกษา ป.1-6
      แข่งขันวันที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 น.
สถานที่แข่งขัน หอประชุม ที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง

การแข่งขันเครื่องร่อน ระดับมัธยมศึกษา ม.1-3
      แข่งขันวันที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 น.
สถานที่แข่งขัน หอประชุม โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
วันจันทร์ ที่ 01 ตุลาคม 2555 เวลา 16:12 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 04:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีใช้ในการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 และการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี
รร.ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักเรียนและครู กิจกรรมแข่งขันของกลุ่มสาระสังคมฯ โปรดติดต่อด่วน
ประชาสัมพันธ์ สำหรับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง ระดับชาติ
กรณีขอเปลี่ยนตัวนักเรียนและครู แต่มีบางโรงเรียนที่ผู้รับผิดชอบของกลุ่มสาระสังคมยังไม่สามารถอนุญาตให้ได้
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
แผนผังโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร กิจกรรม ดนตรีไทย และ ประสานเสียง
เตรียมเอกสารรายงานตัวการแข่งขัน ดนตรีไทย,ประสานเสียง
ลำดับการเข้าแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (แก้ไข 12 ม.ค. 2560)
กำหนดการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และการประกวดแข่งขัน GSP งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนโรงเรียน 135
จำนวนทีม 1,554
จำนวนนักเรียน 3,858
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,120
จำนวนกรรมการ 831
ครู+นักเรียน 5,978
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,809
ประกาศผลแล้ว 181/319 (56.74%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ