หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ห้องประชุมสัมมนา 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ห้องประชุมสัมมนา 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 8 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 323 8 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]