เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ประวัติการจัดงาน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
OBEC AWARDS เล่มที่ ๑
OBEC AWARDS เล่มที่ ๒
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 ต.ค. 2555
9 ต.ค. 2555
10 ต.ค. 2555
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
   
 

แจ้งให้ทราบ...

กลุ่มสาระศิลปะ8/10/2555 16.49 น.

ผู้รับผิดชอบส่งรายชื่อผู้ประสานงานศิลปะช่วยส่งให้เปรมใหม่ด้วยครับยังไม่มีเมลล์มาครับ

คลิก...รายชื่อผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ

--------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์3/10/2555 16.49 น.

โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มการแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ให้ส่งเอกสารโครงงาน ตามเกณฑ์การแข่งขัน จำนวน 5 เล่ม ส่งได้ที่ ศน.วันชัย บุญธรรม ภายในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.30 น. ทั้งนี้หากส่งเลยเวลาที่กำหนด ทางคณะกรรมการจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน

--------------------------------------------------------------------------------------

ผู้ดูแลระบบ3/10/2555 9.00 น.

ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตารางการแข่งขัน,รายชื่อกรรมการ ระดับเขตฯ โปรดปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องผ่านหน้าเว็บไซต์ http://art62.sillapa.net/sp-ryg1/ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2555 นี้ เวลา 18.00 น. จะทำการปิดระบบตารางการแข่งขัน,รายชื่อกรรมการ ระดับเขตฯ หากมีข้อสงสัยติดต่อมาที่ 083-7142406 เปรมชัย เจ้าหน้าที่ไอที สพป.ระยอง 1

--------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์3/10/2555 9.00 น.

ผู้แทนร่วมประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ฯของกลุ่มโรงเรียน ขอให้ส่งเอกสารรายงานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ต่อไปนี้ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2555ภายในเวลา 14.00 น. ณ กลุ่มนิเทศฯ สพป.ระยอง 1

1. Science Show 5 เล่ม

2. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 5 เล่ม

3. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 5 เล่ม

4. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 5 เล่ม

--------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย3/10/2555 9.00 น.

ประเด็นที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์ "การเตรียมตัวของเยาวชนไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"

--------------------------------------------------------------------------------------

   โรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ที่ลงทะเบียนตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันมาแล้ว โปรดพิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน-ครูผู้สอน ได้ในเดือนตุลาคมก่อนวันแข่งขันให้เรียบร้อย....ผู้ดูแลระบบ

 
  จัดพิมพ์เอกสารสำคัญ4/10/2555

 

 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

ผู้ดูแลระบบ4/10/2555

หลังจากปิดระบบแล้ว 18.00 น. 4/10/2555 ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันตรวจเช็คความถูกต้องอีกครั้ง สำรวจดูว่าชื่อโรงเรียนอยู่ในระบบการแข่งขันหรือไม่ เข้าไปที่ http://art62.sillapa.net/sp-ryg1/?name=report&file=area_select หากไม่ปรากฎรายชื่อโรงเรียนของท่านโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบด่วน 083-7142406 เปรม email : pramchai4@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------

ผู้ดูแลระบบ3/10/2555

โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันระดับเขตฯ โปรดลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าแข่งขันที่เว็บไซต์ http://art62.sillapa.net/sp-ryg1/ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2555 นี้ เวลา 18.00 น. มีข้อสงสัยติดต่อมาที่ 083-7142406 เปรมชัย เจ้าหน้าที่ไอที สพป.ระยอง 1
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21-23 พฤษจิกายน 2555
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 7-9 ธันวาคม 2555 
ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดระยอง วันที่ 10-12 ธันวาคม 2555
ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 19-21 ธันวาคม 2555   
 

ติดตามตามข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 04:52 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 04:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

คำอธิบายทำความเข้าใจรายละเอียดในกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
การส่งทีมการประกวด การสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ ระดับภาค
สื่อประกอบการศึกษา วิชาประวัติศาสตร์
ตอบข้อหารือการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ทำความเข้าใจ การแข่งขัน Cross word A Math คำคม ซูโดกุ
เพลงที่ใช้ในการแข่งขันวงดนตรีไทย
รายละเอียด การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี (ขยายเวลารับโครงร่างโครงงานภายใน 30 ก.ย. 2557)
Download ไฟล์สนามแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และแบบบันทึกคะแนน
ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ประกาศนโยบายฉบับใหม่ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
ประกาศพิธีมอบรางวัล OBEC AWARDS
แจ้งการอบรม admin ของเขตพื้นที่
การประชุม Administrator สพฐ.โปรแกรมศิลปหัตถกรรม ครั้งที่64
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
จัดส่งเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรม
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนโรงเรียน 116
จำนวนทีม 1,295
จำนวนนักเรียน 3,575
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,839
จำนวนกรรมการ 1,305
ครู+นักเรียน 5,414
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,719
ประกาศผลแล้ว 208/319 (65.20%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ