หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 11 ธ.ค. 2555 10.00-13.00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
2 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 12 ธ.ค. 2555 10.00-13.00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
3 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดกรอกยายชา หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ห้อง 11 ธ.ค. 2555 10.00-13.00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
4 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดกรอกยายชา หอประชุมอเนกประสงค์ 12 ธ.ค. 2555 10.00-13.00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
5 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 11 ธ.ค. 2555 10.00 -13.00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
6 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 12 ธ.ค. 2555 10.00 -13.00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
7 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมาบชลูด ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 11 ธ.ค. 2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 12 ธ.ค. 2555 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
10.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
8 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมาบชลูด ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 11/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 12/12/2555 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
10.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
9 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 10 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
10 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 10 ธ.ค. 2555 13.00-16.00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
11 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตากวน 11 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
12 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตากวน 12 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
13 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 11 ธ.ค. 2555 10.00-13.00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
14 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 12 ธ.ค. 2555 10.00-13.00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
15 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 11 ธ.ค. 2555 10.00-13.00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
16 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 12 ธ.ค. 2555 10.00-13.00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
17 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 11 ธ.ค. 2555 10.00-13.00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
18 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 12 ธ.ค. 2555 10.00-13.00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
19 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลระยอง อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง 1 10 ธ.ค. 2555 09:00-11.00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
20 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระยอง อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง 1 10 ธ.ค. 2555 12:00-17:00
-
21 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระยอง อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง 1 11 ธ.ค. 2555 09:30-12:30 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
22 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ICT1-2 10 ธ.ค. 2555 13:00-18.00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
23 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ICT1-2 11 ธ.ค. 2555 13:00-18:00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
24 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ICT1-2 10 ธ.ค. 2555 09:00-12.00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
25 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ICT1-2 11 ธ.ค. 2555 09:00-12.00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
26 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระยอง อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง 1 11 ธ.ค. 2555 13:30-16:30 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
27 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระยอง อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง 1 12 ธ.ค. 2555 10:00-13:00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
28 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ICT1-2 12 ธ.ค. 2555 09:30-12:30 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
29 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ICT1-2 12 ธ.ค. 2555 13:30-16:30 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
30 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระยอง หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09:00-16:00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
31 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระยอง หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 12 ธ.ค. 2555 10:00-14:00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
32 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเนินพระ อาคาร4 ชั้น 3 10 ธ.ค. 2555 08.00-18.00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
33 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเนินพระ อาคาร4 ชั้น 3 11 ธ.ค. 2555 08.00-18.00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
34 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเนินพระ หอประชุมอเนกประสงค์ 10 ธ.ค. 2555 08.00-18.00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
35 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเนินพระ หอประชุมอเนกประสงค์ 11 ธ.ค. 2555 08.00-18.00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
36 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเนินพระ อาคารอนุบาล 10 ธ.ค. 2555 09:00-12:00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
37 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเนินพระ หอประชุม 10 ธ.ค. 2555 09.00-16.00 ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน นายยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]