หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332-333 22 พ.ย. 2555 08.30-12.00 .
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332-333 23 พ.ย. 2555 08.30-12.00
-
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312-315 22 พ.ย. 2555 08.30-16.00
-
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312-315 23 พ.ย. 2555 08.30-16.00
-
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 23 พ.ย. 2555 08.30-12.00
-
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 22 พ.ย. 2555 13.00 - 14.30
-
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 23 พ.ย. 2555 08.30-09.30
-
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323, 324 22 พ.ย. 2555 08.30-16.00
-
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323, 324 23 พ.ย. 2555 08.30-16.00
-
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334, 336 22 พ.ย. 2555 08.30-16.00
-
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334, 336 23 พ.ย. 2555 08.30-16.00
-
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225-226 22 พ.ย. 2555 08.30-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ลัดดาวรรรณ ชุณหพิมล บน facebook [email protected]
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]