หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000013 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 99 203 103
2 000003 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 108 292 157
3 000004 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 72 147 71
4 000002 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 57 123 66
5 000010 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 40 82 52
6 000014 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 63 149 79
7 000005 โรงเรียนพนมเบญจา 115 299 191
8 000017 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 51 119 76
9 000001 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 35 95 58
10 000015 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 73 180 91
11 000009 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 69 161 88
12 000011 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 85 172 122
13 000007 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 125 291 162
14 000006 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 77 201 113
15 000012 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 39 63 39
16 000008 โรงเรียนเมืองกระบี่ 117 306 174
17 000016 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 100 298 146
18 000027 โรงเรียนดวงแก้วพิทยา 17 30 22
19 000022 โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ 16 30 25
20 000032 โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม 23 35 31
21 000029 โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ 18 26 22
22 000033 โรงเรียนประทีปศึกษา 4 7 6
23 000020 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา 22 36 24
24 000035 โรงเรียนภูมิสวรรค์วิทยา 17 34 20
25 000023 โรงเรียนมุสลิมด้ารุลอุโลมวิทยา 0 0 0
26 000031 โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา 21 30 27
27 000019 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม 40 64 55
28 000025 โรงเรียนวุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์ 3 3 3
29 000028 โรงเรียนสันติวิทยา 28 57 43
30 000036 โรงเรียนสาธิตคำนวน 11 17 11
31 000024 โรงเรียนอบจ.กระบี่ 22 39 23
32 000030 โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ 18 30 25
33 000034 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ 57 109 78
34 000026 โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา 35 55 42
35 000018 โรงเรียนเทศบาล ๒ 3 4 4
36 000021 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ 55 108 83
รวม 1735 3895 2332
6227

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ลัดดาวรรรณ ชุณหพิมล บน facebook [email protected]
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]