หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 23 พ.ย. 2555 08.30-12.00
-
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 23 พ.ย. 2555 08.30-12.00
-
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543-544 22 พ.ย. 2555 08.30-16.00
-
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543-544 23 พ.ย. 2555 08.30-16.00
-
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112-114 22 พ.ย. 2555 08.30-16.00 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112-114 23 พ.ย. 2555 08.30-16.00
-
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 22 พ.ย. 2555 08.30-16.00
-
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 22 พ.ย. 2555 08.30-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ลัดดาวรรรณ ชุณหพิมล บน facebook [email protected]
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]