หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น. ณ สถานที่แข่งขัน
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น. ณ สถานที่แข่งขัน
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 23 พ.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น. ณ สถานที่แข่งขัน
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 23 พ.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น. ณ สถานที่แข่งขัน
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น. ณ สถานที่แข่งขัน (สถานที่รอแข่งขันใช้ห้อง e-Learning อาคาร 5 ชั้น 1)
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น. ณ สถานที่แข่งขัน (สถานที่รอแข่งขันใช้ห้อง e-Learning อาคาร 5 ชั้น 1)
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 23 พ.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น. ณ สถานที่แข่งขันสถานที่รอแข่งขันใช้ห้อง e-Learning อาคาร 5 ชั้น 1)
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 23 พ.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น. ณ สถานที่แข่งขัน (สถานที่รอแข่งขันใช้ห้อง e-Learning อาคาร 5 ชั้น 1)
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น. ณ สถานที่แข่งขัน
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น. ณ สถานที่แข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ลัดดาวรรรณ ชุณหพิมล บน facebook [email protected]
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]