หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000272 1.000 การอ่าน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 34
2 000273 1.000 การอ่าน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 32
3 000274 2.000 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 33
4 000275 2.000 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 34
5 000276 3.000 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 25
6 000277 3.000 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 21
7 000278 4.000 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 28
8 000279 4.000 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 26
9 000280 5.000 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 35
10 000281 6.000 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 27

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ส่วนระดับเขตพื้นที่ ติดต่อ ลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 0864781040
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]