หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 3 ห้อง 332
-
09.00 วันที่ 12 พ.ย. 55 แข่งเฉพาะตรัง 1 / วันที่ 13 พ.ย. 55 แข่งเฉพาะตรัง 2
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 3 ห้อง 333
-
09.00 วันที่12 พ.ย. 55 แข่งเฉพาะตรัง 1 /วันที่ 13 พ.ย.55 แข่งเฉพาะตรัง 2
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร3 ห้อง 343
-
09.00 วันที่ 12 พ.ย. 55 แข่งเฉพาะตรัง 1 / วันที่ 13 พ.ย. 55 แข่งเฉพาะตรัง 2
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 3 ห้อง 344
-
09.00 วันที่12 พ.ย. 55 แข่งเฉพาะตรัง 1 /วันที่ 13 พ.ย.55 แข่งเฉพาะตรัง 2
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 3 ห้อง 342
-
09.00 วันที่ 12 พ.ย. 55 แข่งเฉพาะตรัง 1 / วันที่ 13 พ.ย. 55 แข่งเฉพาะตรัง 2
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 3 ห้อง 345
-
09.00 วันที่ 12 พ.ย. 55 แข่งเฉพาะตรัง 1 / วันที่ 13 พ.ย. 55 แข่งเฉพาะตรัง 2
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 1 ห้อง 131-132
-
09.00 วันที่ 12 พ.ย. 55 แข่งเฉพาะตรัง 1 / วันที่ 13 พ.ย. 55 แข่งเฉพาะตรัง 2
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 1 ห้อง 135-136
-
09.00 วันที่ 12 พ.ย. 55 แข่งเฉพาะตรัง 1 / วันที่ 13 พ.ย. 55 แข่งเฉพาะตรัง 2
9 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ห้อง 422
-
09.00 วันที่ 12 พ.ย. 55 แข่งเฉพาะตรัง 1 / วันที่ 13 พ.ย. 55 แข่งเฉพาะตรัง 2
10 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้อง ประชุม
-
09.00 วันที่ 12 พ.ย. 55 แข่งเฉพาะตรัง 1 / วันที่ 13 พ.ย. 55 แข่งเฉพาะตรัง 2
11 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้อง ประชุม
-
10.30 วันที่ 12 พ.ย. 55 แข่งเฉพาะตรัง 1 / วันที่ 13 พ.ย. 55 แข่งเฉพาะตรัง 2
12 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 1 ห้อง 133
-
09.00 วันที่ 12 พ.ย. 55 แข่งเฉพาะตรัง 1 / วันที่ 13 พ.ย. 55 แข่งเฉพาะตรัง 2
13 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 1 ห้อง 134
-
09.00 วันที่ 12 พ.ย. 55 แข่งเฉพาะตรัง 1 / วันที่ 13 พ.ย. 55 แข่งเฉพาะตรัง 2
14 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
15 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ห้อง 421
-
09.00 วันที่ 12 พ.ย. 55 แข่งเฉพาะตรัง 1 / วันที่ 13 พ.ย. 55 แข่งเฉพาะตรัง 2


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ส่วนระดับเขตพื้นที่ ติดต่อ ลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 0864781040
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]