หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 10 ต.ค. 2555 09.30-16.00
-
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 11 ต.ค. 2555 09.30-16.00
-
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 10 ต.ค. 2555 09.30-16.00
-
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 11 ต.ค. 2555 09.30-16.00
-
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ห้องสัมนาคาร 11 ต.ค. 2555 09.30-14.00
-
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวที หอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2555 08.30-09.15
-
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวที หอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2555 09.20-10.00
-
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 10 ต.ค. 2555 09.30-16.00
-
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 11 ต.ค. 2555 09.30-16.00
-
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 10 ต.ค. 2555 09.30-16.00
-
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 11 ต.ค. 2555 09.30-16.00
-
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 11 ต.ค. 2555 09.30-14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]