หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000011 โรงเรียนดงหม้อทอง 8 14 12
2 000007 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 65 192 100
3 000002 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 95 183 125
4 000006 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 56 104 86
5 000004 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 106 255 154
6 000001 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 101 311 161
7 000009 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 27 65 37
8 000008 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 40 68 55
9 000003 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 85 220 110
10 000010 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 28 74 46
11 000005 โรงเรียนโพนงามศึกษา 84 272 142
12 000016 โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล 11 24 16
13 000013 โรงเรียนคำยางพิทยาคม 26 40 33
14 000015 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 14 21 19
15 000014 โรงเรียนภูดินแดง 94 240 103
16 000012 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ 33 70 41
รวม 873 2153 1240
3393

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]