หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 7 ห้อง 709 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 7 ห้อง 709 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 7 ห้อง 708 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 7 ห้อง 708 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 7 ห้อง 704 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 7 ห้อง 704 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]