หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-esan62

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

 

000004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 [PDF] 2.  000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 [PDF]
3.  000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 [PDF] 4.  000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 [PDF]
5.  000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 [PDF] 6.  000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 [PDF]
7.  000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 [PDF] 8.  000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 [PDF]
9.  000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 [PDF] 10.  000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 [PDF]
11.  000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 [PDF] 12.  000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 [PDF]

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]