หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 121 82 84.54% 10 10.31% 2 2.06% 3 3.09% 97
2 โรงเรียนภูเขียว 120 76 76.77% 11 11.11% 5 5.05% 7 7.07% 99
3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 107 74 79.57% 16 17.2% 0 0% 3 3.23% 93
4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 95 66 81.48% 8 9.88% 6 7.41% 1 1.23% 81
5 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 96 58 69.05% 13 15.48% 7 8.33% 6 7.14% 84
6 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 94 55 65.48% 15 17.86% 8 9.52% 6 7.14% 84
7 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 89 52 69.33% 9 12% 8 10.67% 6 8% 75
8 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 81 50 74.63% 4 5.97% 5 7.46% 8 11.94% 67
9 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 92 49 60.49% 14 17.28% 5 6.17% 13 16.05% 81
10 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 95 47 58.75% 23 28.75% 3 3.75% 7 8.75% 80
11 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 80 42 55.26% 13 17.11% 12 15.79% 9 11.84% 76
12 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 73 42 67.74% 9 14.52% 1 1.61% 10 16.13% 62
13 โรงเรียนคอนสวรรค์ 72 42 65.63% 8 12.5% 8 12.5% 6 9.38% 64
14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 93 38 53.52% 16 22.54% 6 8.45% 11 15.49% 71
15 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 69 29 49.15% 14 23.73% 7 11.86% 9 15.25% 59
16 โรงเรียนสามหมอวิทยา 55 27 57.45% 9 19.15% 4 8.51% 7 14.89% 47
17 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 68 25 50% 11 22% 3 6% 11 22% 50
18 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 45 25 67.57% 7 18.92% 1 2.7% 4 10.81% 37
19 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 51 24 48.98% 13 26.53% 5 10.2% 7 14.29% 49
20 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 54 22 46.81% 13 27.66% 4 8.51% 8 17.02% 47
21 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 59 22 42.31% 12 23.08% 10 19.23% 8 15.38% 52
22 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 53 20 45.45% 15 34.09% 2 4.55% 7 15.91% 44
23 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 49 20 50% 11 27.5% 5 12.5% 4 10% 40
24 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 54 19 42.22% 13 28.89% 2 4.44% 11 24.44% 45
25 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 44 18 50% 5 13.89% 3 8.33% 10 27.78% 36
26 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 35 15 62.5% 3 12.5% 2 8.33% 4 16.67% 24
27 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 53 14 32.56% 13 30.23% 7 16.28% 9 20.93% 43
28 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 36 14 50% 5 17.86% 2 7.14% 7 25% 28
29 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 28 14 60.87% 3 13.04% 2 8.7% 4 17.39% 23
30 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 40 13 37.14% 11 31.43% 2 5.71% 9 25.71% 35
31 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 29 13 56.52% 3 13.04% 3 13.04% 4 17.39% 23
32 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 31 12 46.15% 9 34.62% 1 3.85% 4 15.38% 26
33 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 49 10 23.81% 15 35.71% 6 14.29% 11 26.19% 42
34 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 26 8 44.44% 5 27.78% 0 0% 5 27.78% 18
35 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 30 8 38.1% 2 9.52% 6 28.57% 5 23.81% 21
36 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 27 7 31.82% 9 40.91% 3 13.64% 3 13.64% 22
37 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 22 7 36.84% 4 21.05% 2 10.53% 6 31.58% 19
38 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 26 7 36.84% 3 15.79% 0 0% 9 47.37% 19
39 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 20 7 38.89% 2 11.11% 2 11.11% 7 38.89% 18
40 โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 20 6 35.29% 6 35.29% 1 5.88% 4 23.53% 17
41 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 12 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
42 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 19 4 26.67% 2 13.33% 5 33.33% 4 26.67% 15
43 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
44 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 14 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
45 โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม 8 3 50% 0 0% 0 0% 3 50% 6
46 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 6 2 33.33% 0 0% 0 0% 4 66.67% 6
47 โรงเรียนชีลองวิทยา 18 1 9.09% 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 11
48 โรงเรียนโนนกอกวิทยาคม 14 1 10% 0 0% 4 40% 5 50% 10
49 โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
50 โรงเรียนหนองขามวิทยา 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
51 โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา 14 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4
52 โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา 4 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4
53 โรงเรียนเทศบาล2 (เมืองเก่าวิทยา) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จ.ชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]