หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000019 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 20 50 27
2 000012 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 90 173 111
3 000015 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 34 58 35
4 000016 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 55 150 65
5 000017 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 74 168 101
6 000018 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 43 69 52
รวม 316 668 391
1059

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]