หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ระหว่าง วันที่ ๑๔-๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา บุญชูตรีทอง 15 ก.ย. 2555 09.00-11.00
-
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
3 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
4 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
5 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
6 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
7 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 2 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00 พัก 12.00-13.00
8 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 2 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00 พัก 12.00-13.00
9 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง SEAR1 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
10 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง SEAR1 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
11 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 14 ก.ย. 2555 13.30-14.30
-
12 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 14 ก.ย. 2555 14.30-15.30
-
13 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
14 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
15 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 4 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00
-
16 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 4 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]