หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000014 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 55 94 61
2 000015 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 30 49 30
3 000016 โรงเรียนปายวิทยาคาร 48 98 66
4 000012 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 99 243 112
5 000019 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 41 73 48
6 000018 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 56 150 80
7 000017 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 31 81 36
8 000013 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 38 114 40
รวม 398 902 473
1375

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]