หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
ณ ... จังหวัด ...................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน .................. พ.ศ. 2555

 

000010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 2. 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
3. 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 4. 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6
5. 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 6. 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
7. 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 8. 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
9. 000210 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 10. 000211 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]