ข่าวประชาสัมพันธ์

  เขตพื้นที่ ที่ใช้โปรแกรมศิลปหัตกรรมนักเรียนของ สพฐ. ที่แข่งขันเสร็จแล้ว ต้องการนำข้อมูลนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ เข้าสู่โปรแกรมระดับภาค โปรดแจ้ง ครูไพศาล ชนะกุล e-mail : [email protected] ทางทีมงานจะนำเข้าตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป โดยแจ้งโรงเรียนให้เข้าไปตรวจสอบรายชื่อ นักเรียนและครู ได้โดยใช้ Username Password เดิม  
 

คู่มือระดับโรงเรียน

คู่มือระดับกลุ่มโรงเรียน

คู่มือส่วนกลางในการบริหาร

คู่มือผู้ดูแลระบบ

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 

เว็บไซต์ระดับชาติ

1. ???. ????????? ???????? 62 http://art62.sillapa.net/ sm-nation62
2. ???. ????????? ???????? 62 http://art62.sillapa.net/ sp-nation62
3. ????????????? ????????? ???????? 62 http://art62.sillapa.net/ ss-nation62

เว็บไซต์ระดับภาค

เว็บไซต์การแข่งขันเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

1. ???. ??????? ???????? ????? ???????? 62 http://art62.sillapa.net/sp-rayong62
2. ???. ???????? ??????? ???????? 62 http://art62.sillapa.net/sp-esan62
3. ???. ???????? ????????? ???????? 62 http://art62.sillapa.net/sp-north62
4. ???. ?????? ?????? ???????? 62 http://art62.sillapa.net/sp-phuket62

เว็บไซต์การแข่งขันเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

1. ???. ??????? ???????? ????? ???????? 62 http://art62.sillapa.net/sm-rayong62
2. ???. ???????? ??????? ???????? 62 http://art62.sillapa.net/sm-esan62
3. ???. ???????? ????????? ???????? 62 http://art62.sillapa.net/sm-north62
4. ???. ?????? ?????? ???????? 62 http://art62.sillapa.net/sm-phuket62

เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)

1. ????????????? ??????? ??????????? http://art62.sillapa.net/ss-rayong62
2. ????????????? ???????? http://art62.sillapa.net/ss-esan62
3. ????????????? ???????? http://art62.sillapa.net/ss-north62
4. ????????????? ?????? http://art62.sillapa.net/ss-phuket62

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

1. ???. ?????? ??? 1 http://art62.sillapa.net/sp-kbi1
2. ???. ????????? ??? 1 http://art62.sillapa.net/sp-kri1
3. ???. ????????? ??? 3 http://art62.sillapa.net/sp-kan3
4. ???. ????????? ??? 4 http://art62.sillapa.net/sp-kri4
5. ???. ???????? ??? 2 http://art62.sillapa.net/sp-ksn2
6. ???. ??????? 3 http://art62.sillapa.net/sp-kkn3
7. ???. ???????? ??? 2 http://art62.sillapa.net/sp-cti2
8. ???. ?????????? ??? 2 http://art62.sillapa.net/sp-cco2
9. ???. ?????? ??? 1 http://art62.sillapa.net/sp-cbi1
10. ???. ?????? ??? 3 http://art62.sillapa.net/sp-cbi3
11. ???. ?????? ??? 1 http://art62.sillapa.net/sp-cnt1
12. ???. ??????? ??? 2 http://art62.sillapa.net/sp-cpm2
13. ???. ??????? ??? 3 http://art62.sillapa.net/sp-cpm3
14. ???. ????? ??? 1 http://art62.sillapa.net/sp-cpn1
15. ???. ???? ??? 2 http://art62.sillapa.net/sp-trg2
16. ???. ??? ??? 2 http://art62.sillapa.net/sp-tak2
17. ???. ?????????? ??? 6 http://art62.sillapa.net/sp-nma6
18. ???. ??????? ??? 2 http://art62.sillapa.net/sp-nbi2
19. ???. ???? ??? 2 http://art62.sillapa.net/sp-nan2
20. ???. ?????? ??? 1 http://art62.sillapa.net/sp-bkn1
21. ???. ??????????????? ??? 1 http://art62.sillapa.net/sp-pkn1
22. ???. ??????? ??? 2 http://art62.sillapa.net/sp-ptn2
23. ???. ?????? ??? 1 http://art62.sillapa.net/sp-plg1
24. ???. ?????? ??? 1 http://art62.sillapa.net/sp-pck1
25. ???. ?????? ??? 1 http://art62.sillapa.net/sp-pkt1
26. ???. ????????? ??? 2 http://art62.sillapa.net/sp-mkm2
27. ???. ????????? ??? 3 http://art62.sillapa.net/sp-mkm3
28. ???. ????? ??? 1 http://art62.sillapa.net/sp-ryg1
29. ???. ????? ??? 2 http://art62.sillapa.net/sp-ryg2
30. ???. ???????? ??? 2 http://art62.sillapa.net/sp-ret2
31. ???. ?????? ??? 1 http://art62.sillapa.net/sp-lri1
32. ???. ?????? ??? 2 http://art62.sillapa.net/sp-lri2
33. ???. ????? ??? 1 http://art62.sillapa.net/sp-lpg1
34. ???. ????? ??? 3 http://art62.sillapa.net/sp-lpg3
35. ???. ????? ??? 2 http://art62.sillapa.net/sp-lpn2
36. ???. ???????? ??? 4 http://art62.sillapa.net/sp-ssk4
37. ???. ?????? ??? 2 http://art62.sillapa.net/sp-snk2
38. ???. ????? ??? 3 http://art62.sillapa.net/sp-ska3
39. ???. ???? http://art62.sillapa.net/sp-stn1
40. ???. ??????? ??? 2 http://art62.sillapa.net/sp-sri2
41. ???. ??????? ??? 2 http://art62.sillapa.net/sp-sti2
42. ???. ??????? ??? 3 http://art62.sillapa.net/sp-sti3
43. ???. ??????? ??? 1 http://art62.sillapa.net/sp-nki1
44. ???. ?????? ??? 1 http://art62.sillapa.net/sp-aya1
45. ???. ?????????? ??? 1 http://art62.sillapa.net/sp-acr1
46. ???. ???????? ??? 1 http://art62.sillapa.net/sp-cri1
47. ???. ????????? ??? 1 http://art62.sillapa.net/sp-cmi1
48. ???. ????????? ??? 2 http://art62.sillapa.net/sp-cmi2
49. ???. ????????? ??? 3 http://art62.sillapa.net/sp-cmi3
50. ???. ????????? ??? 4 http://art62.sillapa.net/sp-cmi4
51. ???. ????????? ??? 5 http://art62.sillapa.net/sp-cmi5
52. ???. ????????? ??? 6 http://art62.sillapa.net/sp-cmi6

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

1. ???. ????? ????????? http://art62.sillapa.net/sm-nationdemo
2. ???. ??? 13 ???? ?????? ????? 1 http://art62.sillapa.net/sm-trg1
3. ???. ??? 13 ???? ?????? ????? 2 http://art62.sillapa.net/sm-trg2
4. ???. ??? 13 ???? ?????? ????? 3 http://art62.sillapa.net/sm-trg3
5. ???. ??? 14 ?????? http://art62.sillapa.net/sm-pkt14
6. ???. ??? 18 ?????? ????? ????? 1 http://art62.sillapa.net/sm-cbi1
7. ???. ??? 18 ?????? ????? ????? 2 http://art62.sillapa.net/sm-cbi2
8. ???. ??? 18 ????? http://art62.sillapa.net/sm-ryg18
9. ???. ??? 23 ?????? http://art62.sillapa.net/sm-snk23
10. ???. ??? 23 ?????? ????? 1 http://art62.sillapa.net/sm-snk1
11. ???. ??? 23 ?????? ????? 2 http://art62.sillapa.net/sm-snk2
12. ???. ??? 23 ?????? ????? 3 http://art62.sillapa.net/sm-snk3
13. ???. ??? 25 ??????? http://art62.sillapa.net/sm-kkn25
14. ???. ??? 26 ????????? ????? 1 http://art62.sillapa.net/sm-mkm1
15. ???. ??? 26 ????????? ????? 2 http://art62.sillapa.net/sm-mkm2
16. ???. ??? 26 ????????? ????? 3 http://art62.sillapa.net/sm-mkm3
17. ???. ??? 27 ???????? ????? 1 http://art62.sillapa.net/sm-ret1
18. ???. ??? 27 ???????? ????? 2 http://art62.sillapa.net/sm-ret2
19. ???. ??? 27 ???????? ????? 3 http://art62.sillapa.net/sm-ret3
20. ???. ??? 29 ??????????? ????? 3 http://art62.sillapa.net/sm-ubn3
21. ???. ??? 30 ??????? http://art62.sillapa.net/sm-cpm30
22. ???. ??? 34 ????????? ????? 1 http://art62.sillapa.net/sm-cmi1
23. ???. ??? 34 ????????? ????? 2 http://art62.sillapa.net/sm-cmi2
24. ???. ??? 34 ????????? ????? 3 http://art62.sillapa.net/sm-cmi3
25. ???. ??? 34 ????????? ????? 4 http://art62.sillapa.net/sm-cmi4
26. ???. ??? 34 ????????? ????? 5 http://art62.sillapa.net/sm-cmi5
27. ???. ??? 34 ????????? ????? 6 http://art62.sillapa.net/sm-cmi6
28. ???. ??? 34 ????????? ????? 7 http://art62.sillapa.net/sm-cmi7
29. ???. ??? 34 ????????? ????? 8 http://art62.sillapa.net/sm-cmi8
30. ???. ??? 36 ???????? http://art62.sillapa.net/sm-cri36
31. ???. ??? 38 ??? ????? 1 http://art62.sillapa.net/sm-tak1
32. ???. ??? 38 ??? ????? 2 http://art62.sillapa.net/sm-tak2
33. ???. ??? 4 ???????? ??????? http://art62.sillapa.net/sm-pte4
34. ???. ??? 4 ???????? ??????? ????? 1 http://art62.sillapa.net/sm-pte1
35. ???. ??? 4 ???????? ??????? ????? 2 http://art62.sillapa.net/sm-pte2
36. ???. ??? 7 ?????????? ????? 2 http://art62.sillapa.net/sm-pri2
 

 
Server Spec.
Processor Name Intel(R) Xeon(R) CPU X3440 @ 2.53GHz
Vendor ID GenuineIntel
Processor Speed (MHz) 2527.067
Total Memory 16425584 kB
Free Memory 343376 kB
Total Swap Memory 4192956 kB
Free Swap Memory 4192800 kB
System Uptime 109 Days, 17 Hours and 6 Minutes
2012-07-27 09:20:00
วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 09:21 น.
กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21-23 พฤษจิกายน 2555
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 7-9 ธันวาคม 2555 
ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดระยอง วันที่ 10-12 ธันวาคม 2555
ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 19-21 ธันวาคม 2555   

อ่านต่อ ...

วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 04:52 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 04:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ