หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000147 7.110 การแข่งขันการทำ Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
2 000148 7.120 การแข่งขันการทำ Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
3 000149 7.210 การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
4 000152 7.310 โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
5 000155 7.410 โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
6 000158 7.440 โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
7 000159 7.450 โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
8 000054 7.510 งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
9 000057 7.520 งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
10 000076 7.550 งานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
11 000078 7.560 งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
12 000185 7.570 งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 1 คน 2
13 000083 7.610 งานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
14 000087 7.710 การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
15 000104 7.740 การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
16 000107 7.750 การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
17 000186 7.760 การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 1 คน 1
18 000111 7.810 การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
19 000117 7.840 การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
20 000120 7.850 การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
21 000187 7.860 การทำอาหารคาว(ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 1 คน 2
22 000130 7.910 การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
23 000131 7.920 การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
24 000135 7.960 การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
25 000136 7.970 การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
26 000137 7.971 การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
27 000138 7.972 การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
28 000142 7.976 การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
29 000143 7.977 การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
30 000144 7.981 การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 2
31 000146 7.991 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]