หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000058 6.110 การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
2 000059 6.120 การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
3 000060 6.130 การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
4 000061 6.210 การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย ทีม 2 คน/ครู 2 คน 2
5 000062 6.220 การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
6 000063 6.310 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย ทีม 2 คน/ครู 2 คน 2
7 000064 6.320 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
8 000065 6.330 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
9 000067 6.410 การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย เดี่ยว/ครู 1 คน 2
10 000068 6.420 การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย เดี่ยว/ครู 1 คน 4
11 000069 6.510 รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
12 000074 6.550 รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
13 000075 6.560 รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
14 000077 6.610 วาดภาพระบายสี (สีน้ำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
15 000079 6.710 วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
16 000084 6.750 วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
17 000085 6.760 วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
18 000086 6.770 วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
19 000088 6.810 วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
20 000089 6.820 วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
21 000093 6.910 รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
22 000094 6.920 รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
23 000095 6.930 รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
24 000096 6.940 รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 2
25 000097 6.951 ประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
26 000103 6.974 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
27 000105 6.975 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
28 000106 6.976 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
29 000176 6.977 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 2
30 000177 6.978 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 1
31 000178 6.979 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 0
32 000109 6.982 รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 1
33 000110 6.983 รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 2

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]