หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000112 8.110 การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 3
2 000114 8.120 การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 2
3 000192 8.160 การเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
4 000199 8.180 เขียนคำศัพท์ตามคำบอก (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น) ป.4-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 1
5 000200 8.190 เขียนคำศัพท์ตามคำบอก (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 0
6 000201 8.200 เขียนคำศัพท์ตามคำบอก (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น) ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 1 คน 0
7 000121 8.210 การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
8 000122 8.220 การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
9 000195 8.240 การสะกดคำตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
10 000196 8.250 การสะกดคำจากคำบอก ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]