หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::ss-phuket62

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ความพิการเฉพาะทาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคใต้
ณ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

 

000001 ภาษาไทย

1.  000001 การเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 2.  000002 เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6
3.  000003 เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 4.  000004 เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
5.  000005 การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 6. 000006 การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
7.  000010 จินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 8.  000011 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
9.  000012 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 10.  000013 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
11.  000017 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 12.  000018 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
13.  000019 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 14.  000170 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
15.  000171 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 16. 000172 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
17.  000020 เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 18.  000021 เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
19.  000022 เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 20.  000023 การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
21.  000024 การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 22.  000028 การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
23.  000029 การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 24.  000173 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
25.  000174 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 26. 000175 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
27.  000179 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 28. 000180 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
29. 000181 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30.  000160 อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
31.  000161 อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 32. 000162 อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
33.  000163 อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 34.  000164 การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
35.  000165 การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 36.  000166 การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
37.  000167 ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 38. 000168 ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
39. 000169 ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]